Govor mržnje

template

To može biti klevetanje, uvreda, teško sramoćenje, govor protiv časti i ugleda, itd.

U slučaju da korisnik koristi Reklamacije.net za slanje poruka koje nisu u skladu s pravilima korištenja, potrebno ga je obavijestiti na slijedeći način:

Dragi ________,
nedavno ste koristili Reklamacije.net kako bi poslali predmet za [naziv pravne osobe]:

[tekst poruke]

Vaša poruka ne sadrži elemente prigovora potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača te potencijalno ima elemente kaznenog dijela što je protivno našim pravilima:
[link na pravila stranice]

Iz navedenih razloga, vaš je predmet sakriven od javnosti iako ju vi i dalje možete vidjeti kada se ulogirate na Reklamacije.net.

Molimo vas da ubuduće izbjegavate korištenje portala Reklamacije.net za slanje ovakvih poruka.

Reklamacije.net zadržava pravo uklanjanja sadržaja koji je suprotan svrsi portala i suprotan uvjetima korištenja te blokiranju korisnika koji ih višestruko prekrše.

Lijep pozdrav,
[tvoje ime], volonter na Reklamacije.net

This project is maintained by codeforcroatia